Välkommen till Öppna Helsingborg

Öppna Helsingborg är ett projekt av Helsingborgs stad för att göra data från staden fritt tillgänglig för alla genom att publicera den som öppna data. Öppna data är gratis, maskinläsbar data som kan användas utan några begränsningar för att tex utveckla mobilapplikationer eller genomföra analyser. Målet med Öppna Helsingborg är ge så många Helsingborgare som möjligt tillgång till stadens data på ett enkelt sätt. Läs mer…