Systemlista

Detta är en lista på de system Helsingborgs stad använder sig av, dessa system använder i sin tur data som kan vara intressant att publicera som öppna data. Listan publiceras för att ge insyn i vilken typ av data Helsingborgs stad har för att göra det lättare att komma med förslag på vilken data som ska publiceras som öppna data. Listan är inte komplett och datakvalitén är varierande, men det är viktigt för oss att publicera vad vi har istället för att vänta på att det ska vara perfekt. Hittar ni några felaktigheter så kontakta oss gärna så ska vi göra vårt bästa för att korrigera det. Hela listan finns även tillgänglig att ladda ner i XML-format från GitHub.

Vill du har mer information om något system i denna lista så rekommenderar vi att du tar en titt i metadatakatalogen där vi beskriver en handfull system ner på datafältnivå.

Input tag för systemlistan

(sökningen sker medan du skriver)


Systemlista HTML

Program för geodetiska beräkningar och konverteringar.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Produktionssatt: 1995-01-02

Senast uppdaterad: 2014-03-22

Rehabiliteringsverktyg som håller ordning på lång- och korttidsfrånvaron. Med Adato får stadens chefer signaler om när ett rehabärende ska påbörjas. Adato som är integrerat med ditt HR-system bevakar automatiskt sjukfrånvaron för dina medarbetare och skickar E-postmeddelande till dig. Hög sekretess då Adato hanterar dokumentation kring enskilda personers rehabilliteringsärende.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Jörgen Fransson

Systemadministratör: Cecilia Börjesson

Produktionssatt: 2008-03-01

Senast uppdaterad: 2014-10-24

Försystem i vilket stadens chefer nyanställer samt förändrar, förlänger och avslutar anställningar. Detta resulterar i ett underlag till bl a IT-avdelningen för hantering av kontoadministration mm och som ett underlag i Anställningswebben. Anställningswebben är ett gränssnitt där stadens lönespecialister hämtar uppgifter om anställningar som läggs in i stadens lönesystem.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Jörgen Fransson

Systemadministratör: Cecilia Vikström

Senast uppdaterad: 2014-04-24

Stadens ekonomisystem

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Ulf Krabisch

Systemadministratör: Henrik Karlsson

Plattform: SQL-server

Produktionssatt: 2009-10-01

Senast uppdaterad: 2014-11-11

Internt ärendehanteringssystem för HR-avdelningen centralt samt i dagsläget även HR-avdelningen på Vård och omsorgsförvaltningen samt HR servicecenter.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Jörgen Fransson

Systemadministratör: Cecilia Börjesson

Kommentar: From 2014-03-01 HR servicecenter och from 2014-04-22 Vård och omsorgsförvaltningen kopplades på den centrala HR-avdelningens HelpDesk.

Produktionssatt: 2010-04-01

Senast uppdaterad: 2014-10-24

Passersystem för stadsbyggnadshuset

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Produktionssatt: 2007-01-01

Senast uppdaterad: 2014-03-24

Journaldokumentationssytem inom Elevhälsan

Organisation: Skol- och fritidsförvaltningen

Systemägare: Ing-Marie Rundwall

Systemadministratör: Gunilla Gadd

Produktionssatt: 2005-04-01

Senast uppdaterad: 2014-10-22

Verksamhetstöd för Elevhälsoteam

Organisation: Skol- och fritidsförvaltningen

Systemägare: Ing-Marie Rundwall

Systemadministratör: Carina Strömqvist

Produktionssatt: 2012-01-01

Senast uppdaterad: 2015-06-23

Används inom samhällsbyggnadsprocessen, så som verktyg för projektering och konstruktion.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Plattform: Microsoft Windows

Produktionssatt: 1991-01-01

Senast uppdaterad: 2014-03-24

CAD- och GIS-verktyg för användning inom samhällsbyggnadsprocessen, så som verktyg för planering, projektering och karthantering.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Plattform: Microsoft Windows

Produktionssatt: 1991-01-01

Senast uppdaterad: 2014-03-24

Autodesk Infrastructure Map Server är en webbaserad programlösning för karthantering.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Plattform: Microsoft Windows

Produktionssatt: 2007-11-01

Senast uppdaterad: 2014-03-24

Stadens upphandlade vaktbolag redovisar utförda larmryck och dokumenterar orsaker till utlösta larm. Informationen uppdateras dagligen.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Renée Mohlkert

Systemadministratör: Sofia Persson

Plattform: Lotus Notes

Kommentar: Delar av informationen faller under Sekretesslagen § 18:8 och kommer således inte att publiceras.

Produktionssatt: 2008-08-15

Senast uppdaterad: 2014-02-17

Handläggningsstöd för bygglovsprocessen.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Produktionssatt: 2011-12-08

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Cartesia Skolskjuts bygger på Solen Pro och är beslutsstödssystem som effektiviserar och kvalitetssäkrar skolskjutsplaneringen med en unik arbetsmodell.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Produktionssatt: 2008-01-01

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Försystem för kontering och attest av leverantörsfakturor samt system för internfakturering. Leverantörsfakturor

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Ulf Krabisch

Systemadministratör: Henrik Karlsson

Plattform: SQL-server

Produktionssatt: 2000-01-01

Senast uppdaterad: 2014-10-30

Programvara som används för att konvertera, modifiera och flytta geografisk information.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Plattform: Windows

Produktionssatt: 2002-01-01

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Gtrans är en programvara för att transformera koordinater för geodetiska och kartografiska ändamål.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Produktionssatt: 1995-01-02

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Antagningssystem för gymnasiet

Organisation: Skol- och fritidsförvaltningen

Systemägare: Ing-Marie Rundwall

Systemadministratör: Annette Holm Persson

Produktionssatt: 2013-11-01

Senast uppdaterad: 2014-09-10

Lisa är ett systemstöd för systematiskt arbete med att minska arbetsskadorna. Med Lisa kan man fånga information om skador (även elevskador) och tillbud direkt när en händelse inträffar. Informationen skrivs enkelt in med stöd av en guide. Från en databas får de berörda automatiskt ett e-postmeddelande om det inträffade. För en olyckshändelse eller arbetssjukdom kan även anmälningsblankett till Försäkringskassan skrivas ut direkt från Lisa.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Jörgen Fransson

Systemadministratör: Cecilia Börjesson

Senast uppdaterad: 2014-10-24

MapInfo Professional är ett kraftfullt Microsoft Windows-baserat kartprogram som gör det möjligt för affärsanalytiker och GIS-experter att visualisera förhållandet mellan data och geografi.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Plattform: Windows

Produktionssatt: 1990-06-01

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Information om anställdas befattning, sysselsättningsgrad och tjänstgörningstider. Behörighet, kompetens och delegering. Bemanningsplanering och schemaplanering. Verksamhetsdel; -

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Jörgen Fransson

Systemadministratör: Yvonne Lindell-Jansson

Produktionssatt: 2005-01-01

Senast uppdaterad: 2014-10-24

Lönekartläggning samt arbetsvärderingssystem

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Jörgen Fransson

Systemadministratör: Ann Olsson

Senast uppdaterad: 2014-10-24

Administration av behörigheter till alla Personecsystem.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Jörgen Fransson

Systemadministratör: Cecilia Vikström

Kommentar: Nytt behörighetsadministrationssytem för personec sviten.

Produktionssatt: 2012-01-01

Senast uppdaterad: 2014-04-24

Novapoint är tillägg till AutoCAD produkter och används till titta, framställa och modifiera ritningar.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Produktionssatt: 1995-01-02

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Rekryteringssystem för Helsingborgs stads lediga jobb. Annonseringsverktyg till jobbannonser för publicering på webbplatser och i tidningar. Urvalsverktyg. CV databas på sökande som innehåller sökandes personuppgifter,utbildning och arbetslivserfarenheter samt personliga brev. Viss statistik.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Jörgen Fransson

Systemadministratör: Annika Segerheden

Kommentar: En e-tjänst som tillhandahålls av Aditro. Som arbetsgivare användningstid se ovan utifrån sökande är användartiden dygnet runt alla dagar och det är Aditro som ger support till de sökande.

Produktionssatt: 2006-06-01

Senast uppdaterad: 2014-10-24

It-stöd för administraion av stadens löneöversynsarbete.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Jörgen Fransson

Systemadministratör: Ann Olsson

Produktionssatt: 2006-06-01

Senast uppdaterad: 2014-10-24

Kartläggning av medarbetares komptetenser t.ex. lärarbehörighet och legimitation.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Jörgen Fransson

Systemadministratör: Ann Olsson

Senast uppdaterad: 2014-10-24

Personal och lönesystem, självservice chefer och medarbetare.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Jörgen Fransson

Systemadministratör: Chatarina Keidser

Produktionssatt: 2007-04-01

Senast uppdaterad: 2014-10-24

Program för hantering av inkassoärenden

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Ulf Krabisch

Systemadministratör: Josefin Blomqvist

Plattform: Windows

Produktionssatt: 2001-01-01

Senast uppdaterad: 2014-04-24

Förskoleplaceringar med fakturering mm Grundskolelevplaceringar med betygshanterig mm Gymnasie elevplaceringar med betygshanterig mm Med tillhörande webb Förskola/grundskola/gymnasium/särskola

Organisation: Skol- och fritidsförvaltningen

Systemägare: Ing-Marie Rundwall

Systemadministratör: Roger Adolvsson

Plattform: SQL

Produktionssatt: 1999-01-01

Senast uppdaterad: 2014-11-03

Rapportverktyg

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Ulf Krabisch

Systemadministratör: Henrik Karlsson

Produktionssatt: 2005-06-01

Senast uppdaterad: 2014-04-23

Rapportverktyg

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Ulf Bengtsson

Systemadministratör: Henrik Karlsson

Produktionssatt: 2005-06-01

Senast uppdaterad: 2014-04-23

Webportal för att beställa IT-utrustning och tjänster

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Ann Heino

Systemadministratör: Jan Skoog

Produktionssatt: 2014-06-02

Senast uppdaterad: 2015-01-26

Databas för skadeanmälningar gällande stadens egendom och ansvar.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Renée Mohlkert

Systemadministratör: Monica Eriksson

Plattform: Microsoft Access 2010

Kommentar: Är under avveckling. Ersätts med Händelserapportering i SIKS.

Produktionssatt: 2000-01-01

Senast uppdaterad: 2015-01-20

Kartmotor byggd på bland annat OpenLayers. Används i e-tjänster och på helsingborg.se.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Kristian Bergstrand

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Solen Orbit bygger på Solen Pro och används för felanmälningar och ärendehanteringen. Med Solen Orbit kan det skapas arbetsordrar, visas status på ärenden geografiskt samt analysera skador och brister utifrån det geografiska läget.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Produktionssatt: 2003-01-01

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Solen Pro är ett klientprogram som bygger på MapInfo och används för att sprida geografisk information.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Produktionssatt: 1997-06-01

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Lednings- och informationssystemet SIKS, hanterar stadens materiella såväl som immateriella tillgångar. Databasen innehåller analysverktyg med aktuell lagstiftning och regelverk som stöd för analyser av stadens tillgångar. Modulen Informationsbärare hanterar information om stadens IT-system och den information som behandlas i systemen. Modulen Händelser samlar icke önskade skadehändelser som sker i staden. Modulen Anläggning hanterar fastighets-, byggnads- och verksamhetsinformation. I SIKS finns även ett antal stöd- och funktionsmoduler som Avvikelsehantering, Immateriella tillgångar, Kravbibliotek, Krishantering, Produkter & Tjänster, Riskhantering, Styrning, Verksamhet och Organisation.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Renée Mohlkert

Systemadministratör: Sofia Persson

Plattform: SQL-server

Produktionssatt: 2011-05-02

Senast uppdaterad: 2016-01-26

Program för överföring av mätdata från fältdatorer. Används också för stomnätsberäkning.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Produktionssatt: 2012-01-02

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Tekis-LV, program för att hantera Helsingborgs lokala vägdatabas. Programmet hanterar utbyte av data med den nationella vägdatabasen, NVDB.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Plattform: Windows

Produktionssatt: 2011-10-01

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Kopia av LMVs fastighets och byggnadsregister. KID, FIR. Leverantör Tekis.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Produktionssatt: 1997-03-03

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Ett system för hantering av lokala trafikföreskrifter. I Tekis-LTF hanteras registrering och handläggning,med direkt koppling till ett GIS fönster där alla föreskrifter visas som en korrekt linje eller yta i kartan.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Produktionssatt: 1999-03-02

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Produktionsverktyg för geodata. Används för att skapa pch spara primärt storskaligt kartmaterial i en Oracle databas. Processer som stöds är Primärkarta, Fastighetsbildning, Nybyggnadskarta, Detaljplanering och Stomnät.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Plattform: Microsoft Windows oh Oracle Enterprise

Produktionssatt: 1999-12-01

Senast uppdaterad: 2014-04-03

System för registrering av utlandsreseräkningar. Systemet används endast internt på HR-avdelningen.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Jörgen Fransson

Systemadministratör: Cecilia Vikström

Produktionssatt: 2007-04-01

Senast uppdaterad: 2014-04-24

System för arkivering av bygglovshandlingar.

Organisation: Stadsbyggnadsförvaltningen

Systemägare: Kristina Magnusson

Systemadministratör: Andreas Krohn

Produktionssatt: 2002-01-01

Senast uppdaterad: 2014-04-03

Dokumentation av elevernas planeringar i olika ämnen, individuella utvecklingsplan med skriftliga omdömen, mål/överenskommelser från utvecklingssamtal Stöd för lärprocess, skriftlig individuell utvecklingsplan och utvecklingssamtalet

Organisation: Skol- och fritidsförvaltningen

Systemägare: Ing-Marie Rundwall

Systemadministratör: Mona Andersson

Produktionssatt: 2010-12-31

Senast uppdaterad: 2014-10-30

Hanterar lediga fribyggartomter och tomtkö.

Organisation: Stadsledningsförvaltningen

Systemägare: Renée Mohlkert

Systemadministratör: Stefan Lovén

Produktionssatt: 2009-06-01

Senast uppdaterad: 2014-04-15

Listan är genererad 2016-09-19 14:27