Om projektet Öppna Helsingborg

Öppna Helsingborg är ett långsiktigt projekt av Helsingborgs stad för att göra data från staden fritt tillgänglig för alla invånare genom att publicera den som öppna data.

Helsingborgs stad samt företag och organisationer i Helsingborg har stora mängder data om alla möjliga ämnen – alltifrån trafikplanering till skolmåltider, från äldrevård till turistinformation. Mycket av denna data är idag offentlig men svårtillgänglig. I en tid då de flesta har en smart phone i fickan och använder internet dagligen så bör även stadens information vara tillgänglig den vägen.

Öppna data

Öppna data är gratis, maskinläsbar data som kan användas utan några begränsningar. Den öppna datan används ofta i kombination med öppna data eller kommersiellt tillgänglig data från andra parter för att skapa nya tjänster (tex mobilappar), analysera verksamheten för större insikt i hur den fungerar (tex ur en journalistisk synvinkel) eller av organisationer som behöver denna data för sin verksamhet (tex andra delar av stadsförvaltningen).

Läs mer om öppna data.

Maximera värdet av öppna data

Öppna data i sig själv har inget värde, värdet uppstår först när denna data konsumeras av användare av de applikationer och tjänster som byggs mha denna data. Målet med Öppna Helsingborg är att maximera detta slutanvändande genom att inkludera så många personer som möjligt i projektet och att ge dem möjlighet att påverka vilken data som ska tillgängliggöras och hur det ska göras. Denna pågående diskussion ska föras med dem som utvecklar nya tjänster med öppna data samt med dem som konsumerar dessa tjänster, både internt och externt i de publicerande organisationerna. Öppna Helsingborg ska också på olika sätt stödja de som utvecklar tjänster eller själv vill publicera öppna data, främst genom kunskap och support.

Diskussionen med de som ska konsumera och använda Helsingborgs öppna data sker på flera sätt, tex genom experimentplatsen Öppna Helsingborg Labs och genom att vem som helst kan föreslå och rösta på vilken data som Helsingborg ska publicera.